Hotline: 028-7109-7689

[Bắc Ninh] WISTRON – Nhiều vị trí 30 lượt xem

TUYỂN GẤP CÁC VỊ TRÍ:

 1. KHỐI HỖ TRỢ
 2. NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH: (DL) 4 NGƯỜI

Y/C: tiếng trung cơ bản, không yêu cầu kinh nghiệm, sn 1998-1993

 1. NHÂN VIÊN TUYỂN DỤNG: 2 NGƯỜI

Y/C: thành thạo tiếng trung, không yêu cầu kinh nghiệm, có kinh nghiệm được ưu tiên

 1. TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC: 1 NGƯỜI

Y/C: thành thạo tiếng trung, tiếng anh giao tiếp cơ bản

 1. TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC: 1 NGƯỜI

Y/C: thành thạo tiếng anh và tiếng trung

 1. NHÂN VIÊN PHIÊN DỊCH: 1 NGƯỜI

Y/C: tiếng trung thành thạo

 1. NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

Y/C: Có kinh nghiệm 2 năm trở lên, tiếng trung hoặc tiếng anh thành thạo

 1. NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU: 2 người

Y/C: có kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương, tiếng trung thành thạo

 1. KHỐI SẢN XUẤT:
 2. KỸ SƯ SMT
 3. KỸ SƯ AOI
 4. KỸ SƯ BẢO TRÌ
 5. KỸ SƯ SỬA CHỮA
 6. KỸ SƯ PE
 7. KỸ SƯ IE
 8. KỸ SƯ ĐIỆN CƠ

YÊU CẦU: biết tiếng trung hoặc tiếng anh giao tiếp trong công việc.

Thêm thông tin

Chỉ ứng viên mới có thể ứng tuyển công việc này.
Chia sẻ công việc này
Gửi tôi việc tương tự
Hiển thị 1–0 của 0 việc làm

Your order was successfully received. Your official invoice will be send to your e-mail shortly. In case not receiving in 24 hours, please contact us via e-mail [email protected]