Hotline: 028-7109-7689

NISSEI ELECTRIC VIỆT NAM 33 lượt xem

Theo dõi

NISSEI ELECTRIC VIỆT NAM đã đăng 1 công việc

NISSEI ELECTRIC VIỆT NAM

Information Company

  • Total Jobs 1 công việc
  • Địa chỉ đầy đủ Khu Chế Xuất Linh Trung I, Khu Phố 4, Linh Trung, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Điện thoại 028.3896.0239 - 0906.330.769

Đôi điều về Công ty

Your order was successfully received. Your official invoice will be send to your e-mail shortly. In case not receiving in 24 hours, please contact us via e-mail finance@topjobvn.com