Hotline: 028-7109-7689

Công ty TNHH May Mặc Hoa Lợi Đạt 25 lượt xem

Theo dõi

Công ty TNHH May Mặc Hoa Lợi Đạt đã đăng 1 công việc

Công ty TNHH May Mặc Hoa Lợi Đạt

Information Company

  • Total Jobs 1 công việc
  • Địa chỉ đầy đủ KCN Texhong Hải Hà, TT Quảng Hà, Hải Hà, Quảng Ninh
  • Điện thoại 0962.816.595

Đôi điều về Công ty

Your order was successfully received. Your official invoice will be send to your e-mail shortly. In case not receiving in 24 hours, please contact us via e-mail finance@topjobvn.com