Hotline: 028-7109-7689

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ ONXIN (VIETNAM) 42 lượt xem

Theo dõi

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ ONXIN (VIETNAM) đã đăng 1 công việc

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ ONXIN (VIETNAM)

Information Company

  • Total Jobs 1 công việc
  • Địa chỉ đầy đủ Thôn Thượng - Duy Phiên - Tam Dương- Vĩnh Phúc
  • Điện thoại 02113895868

Đôi điều về Công ty

Your order was successfully received. Your official invoice will be send to your e-mail shortly. In case not receiving in 24 hours, please contact us via e-mail finance@topjobvn.com