Hotline: 028-7109-7689

Công ty TNHH Cơ điện và Xây dựng Quốc tế Hoa Nam 43 lượt xem

Theo dõi

Công ty TNHH Cơ điện và Xây dựng Quốc tế Hoa Nam đã đăng 1 công việc

Công ty TNHH Cơ điện và Xây dựng Quốc tế Hoa Nam

Information Company

  • Total Jobs 1 công việc
  • Địa chỉ đầy đủ LK 29 C37 Bắc Hà, Đường Tố Hữu, Hà Đông, Hà Nội
  • Điện thoại 03553807

Đôi điều về Công ty

Your order was successfully received. Your official invoice will be send to your e-mail shortly. In case not receiving in 24 hours, please contact us via e-mail finance@topjobvn.com