Hotline: 028-7109-7689

BỆNH VIỆN TIM HÀ NỘI 33 views

Follow

BỆNH VIỆN TIM HÀ NỘI has posted 1 job

BỆNH VIỆN TIM HÀ NỘI

Information Company

  • Total Jobs 1 Jobs
  • Full Address 92 Trần Hưng Đạo, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Phone Number 02437589393

Something About Company

Bệnh viện Tim Hà Nội là bệnh viện chuyên khoa hạng I trực thuộc Sở Y tế Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 6863/QĐ-UB ngày 15/11/2001 của UBND Thành phố Hà Nội. Là đơn vị sự nghiệp có thu, tự hạch toán toàn bộ chi phí hoạt động, hoạt động theo Quy chế hoạt động được ban hành theo Quyết định số 3251/QĐ-UBND ngày 20/5/2005 của UBND Thành phố Hà Nội. Ngày 3/12/2014, UNND Thành phố Hà Nội ban hành quyết định số 6438/QĐ-UBND về việc tổ chức lại Bệnh viện Tim Hà Nội trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Y tế công nghiệp Hà Nội vào Bệnh viện Tim Hà Nội.

Là Bệnh viện chuyên khoa đầu ngành Tim mạch của Thủ đô Hà Nội; Bệnh viện chuyên khoa Tim mạch tuyến cuối của cả nước.

Your order was successfully received. Your official invoice will be send to your e-mail shortly. In case not receiving in 24 hours, please contact us via e-mail finance@topjobvn.com